Июль 2024 / Тамуз 5784

Горад герояў (Город героев)

Шыман-Эліэзар

Файлы книги для скачивания

Gorad_geroya____1880.pdf (.pdf, 681,7 Кбайт)

Кніга

Горад герояў

якая ўтрымлівае

зьвесткі пра горад Горадню ад пачатку яго заснаваньня, зьвесткі пра сыноў Ізраіля ад пачатку іх пасяленьня ў ім, і помнікі душам вялікіх {людзей народа} Ізраіля, славутых людзей, якія пражывалі ў ім у кожным пакаленьні.

складзеная Шыманам-Эліэзарам с{ынам} н{ашага вялікага} н{астаўніка} і р{авіна} р{абі} Екуціэля Фрыдэнштайна.

—------------------

Вільня

выдавецтва р. Егуды-Лейба сына заканадаўцы на{стаўніка нашага,} р{авіна} Эліэзара Ліпмана, к{рэпасьці} С{іёна}, в{елічы} І{зраіля} год 640 п{аводле} с{карочанага} л{іку}